BUDŻET 2003 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (26 sierpnia 2003 r.)

Uchwałą Nr XXVII/197/IV/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2003.

Zmiany wynikają m.in. z korekty planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, wprowadzenia darowizn, korekty planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących (w tym również ważniejszych remontów), uruchomienia rezerw celowych.

Załączniki