BUDŻET 2004 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (14 grudnia 2004 r.)

Uchwałą Nr LIX/623/IV/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2004.

Zmiany wynikają m.in. z korekty planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej powiatu, korekty planu dotacji zawartych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, korekty dochodów własnych, wprowadzenia darowizn, korekty planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących (w tym również ważniejszych remontów).

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2004-12-22 09:54 - wprowadzenie nowej uchwały zmieniającej budżet ()