BUDŻET 2004 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (20 kwietnia 2004 r.)

Uchwałą Nr XLII/440/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2004.

Pilność korekty budżetu wynika z możliwości otrzymania z budżetu państwa dodatkowych środków pochodzących z podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,na dofinansowanie remontów we wskazanych placówkach oświatowych.

Zmiany dotyczą korekty zadań majątkowych i wprowadzenia zadań dotyczących ważniejszych remontów.

Załączniki