BUDŻET 2005 r. - PROJEKT BUDŻETU MIASTA

W projekcie budżetu na 2005 rok założono:
a)wzrost
dochodów o 16,5 %,
b)wzrost wydatków ogółem o 10,0 % ,z czego:
-wydatki bieżące wzrastają o 2,3 %,
-wydatki majątkowe wzrastają o 77,2 % i stanowią 22,9 % wydatków ogółem.
c) utrzymanie zadłużenia Miasta na bezpiecznym poziomie (33,6 % dochodów Miasta),
d) obsługę zadłużenia Miasta na poziomie 7,3 % planowanych dochodów.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2004-12-11 06:25 - Wprowadzenie projektu budżetu na kolejny rok budżetowy ()