BUDŻET 2005 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (18 stycznia 2005 r.)

Uchwałą Nr LXI/657/IV/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2005.

Zmiany wynikają m.in. ze zmiany ustawy o drogach publicznych; zmiany ustawy o finansach publicznych likwidującej środki specjalne; zmniejszenia rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE; urealnienia wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2005-01-26 12:39 - wprowadzono uchwałę zmianiającą budżet ()