BUDŻET 2005 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (22 lutego 2005 r.)

Uchwałą Nr LXII/666/IV/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2005.

Zmiany wynikają m.in. pism Wojewody Wielkopolskiego, informującego o zmianach dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminy i powiatu; przyznanych dla miasta Poznania środków na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską; porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Ministerstwem Kultury; z potencjalnych poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta w trakcie roku budżetowego; korekty planu rezerw; urealnienia wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2005-02-24 16:27 - wprowadzenie uchwały zmianiającej budżet na 2005r. ()