BUDŻET 2005 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (27 września 2005 r.)

Uchwałą Nr LXXVIII/814/IV/2005 z dnia 27 września 2005 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2005.

Zmiany wynikają m.in. z: pism Wojewody Wielkopolskiego informującego o zmianach dotacji celowych na realizację zdań własnych oraz zleconych gminy i powiatu, zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego, wprowadzenia środków na realizację zadań własnych Miasta przyznanych przez MENIS oraz wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat, przyznanych dla miasta Poznania środków na realizacje projektów wspólfinansowanych przez Unię Europejską, rozliczenia zadań inwestycyjnych objętych uchwałą w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem 2004r.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Malgorzata Szaroleta
ostatnia zmiana w dniu 2005-10-10 12:34 - zmiany w budżecie ()