BUDŻET 2006 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (21 marca 2006 r.)

Uchwałą Nr XC/1008/IV/2006 z dnia 21 marca 2006 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2006.

Zmiany wynikają m.in. z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych gminy i powiatu, przyznanych dla miasta środków na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, wprowadzenia darowizn, korkety planu dochodów własnych, z tytułu uruchomienia rezerw celowych oraz urealnienia wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2006-04-10 12:16 - wprowadzenie uchwały zmieniającej budżet ()