BUDŻET 2006 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (24 października 2006 r.)

Uchwałą Nr CVI/1260/IV/2006 z dnia 24 października 2006 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2006.

Zmiany wynikają m.in. z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wprowadzenia darowizn, korkety planu dochodów własnych, z tytułu zwrotów odsetek i dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, prefinansowania zadań realizowanych ze środków z budżetu UE oraz uruchomienia rezerw celowych, urealnienia wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2006-11-03 09:52 - wprowadzenie uchwały zmieniającej budżet ()