BUDŻET 2006 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (26 września 2006 r.)

Uchwałą Nr CIII/1194/IV/2006 z dnia 26 września 2006 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2006.

Zmiany wynikają m.in. z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wprowadzenia darowizn, korkety planu dochodów własnych, z tytułu zwrotów odsetek i dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z tytułu uaktualnienia subwencji ogólnej, przyznanego dofinansowania na realizację zadań ze środków z budżetu UE oraz uruchomienia rezerw celowych, urealnienia wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2006-10-10 11:42 - wprowadzenie uchwały zmieniającej budżet ()