BUDŻET 2006 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (30 maja 2006 r.)

Uchwałą Nr XCIV/1071/IV/2006 z dnia 30 maja 2006 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2006.

Zmiany wynikają m.in. z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych powiatu, dofinansowania budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat, środków przyznanych miastu przez PFRON, wpłat nadwyżki środków obrotowych i części zysku od gospodarstw pomocniczych, wprowadzenia darowizn, korkety planu dochodów własnych, z tytułu uruchomienia rezerw celowych oraz urealnienia wydatków bieżących i majątkowych w zakresie realizacji zadań.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2006-06-08 13:13 - zmiany w budżecie ()