BUDŻET 2006 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (5 grudnia 2006 r.)

Uchwałą Nr II/5/V/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2006.

W związku z rozstrzygnięciem przetargowym i wyższą wartością projektu dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczącym wydatków na programy i projekty ze środków UE w zakresie związanym z realizacją zadania inwestycyjnego nr GKM/ZDM/2102 "Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu".

Zmiana ta umożliwi zawarcie w bieżącym roku umowy z wykonawcą i terminowe zakończenie inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2006-12-12 10:56 - wprowadzenie uchwały zmieniającej budżet ()