BUDŻET 2007 R. - PROJEKT BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Miasta na 2007 rok został opracowany w oparciu o przyjęte założenia finansowe:
- wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta średnio o 3,0 %,
- brak automatycznego przeszacowania wydatków rzeczowych w jednostkach,
- wzrost dotacji dla instytucji kultury i zakładów budżetowych o 2,0 %,
- korektę środków dla jednostek, w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz zmianami zakresów realizowanych zadań,
- utrzymanie poziomu zadłużenia na koniec na roku na poziomie nie przekraczającym
40,0 % ogółu dochodów (34,5 % na koniec 2007 roku),
- obsługa zadłużenia (spłata odsetek oraz rat zadłużenia) na poziomie ok. 10,0 % ogółu dochodów (10,3 % w 2007 roku),
- informacji uzyskanych od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków budżetu państwa,
- stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miasta Poznania.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie projektu budżetu ()
Opublikował(a): Justyna Glapa
Data i godzina publikacji: 2006-12-05 13:16