BUDŻET 2007 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (25 września 2007 r.)

Uchwałą Nr XXII/196/V/2007 z dnia 25 września 2007 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2007.

Zmiany uchwały w zakresie dochodów wynikają z:

 • tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 • wprowadzenia darowizn od darczyńców,
 • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
 • korekty planu dochodów własnych Miasta,
 • dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
 • zadań realizowanych ze środków z budżetu UE.

Zmiany uchwały w zakresie wydatków wynikają z:

 • tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 • przyznanych dla miasta Poznania środków na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
 • uruchomienia i zmniejszenia rezerw celowych,
 • wprowadzenia nowych zadań,- korekty zadań majątkowych i remontowych,
 • korekty planu zadań bieżących,
 • wprowadzenia wydatków finansowanych z darowizn od darczyńców,
 • dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie uchwały zmieniającej budżet ()
Opublikował(a): Justyna Glapa
Data i godzina publikacji: 2007-10-03 13:18