BUDŻET 2007 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (4 grudnia 2007 r.)

Uchwałą Nr XXVII/266/V/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2007.

Zmiany uchwały w zakresie dochodów wynikają z:-

 • tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 • wprowadzenia darowizn od darczyńców,
 • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
 • korekty planu dochodów własnych Miasta,
 • dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
 • zadań realizowanych ze środków z budżetu UE,
 • tytułu umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury,
 • tytułu umowy zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej.

Zmiany uchwały w zakresie wydatków wynikają z:

 • tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 • przyznanych dla miasta Poznania środków na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • przyznanych dla miasta Poznania środków na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
 • uruchomienia rezerwy celowej,
 • wprowadzenia nowych zadań,
 • korekty zadań majątkowych i remontowych,
 • korekty planu zadań bieżących,
 • wprowadzenia wydatków finansowanych z darowizn od darczyńców,
 • tytułu umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury,
 • tytułu umowy zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie uchwały zmieniającej budżet ()
Opublikował(a): Justyna Glapa
Data i godzina publikacji: 2007-12-07 09:40