OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta w 2007 r.oraz o prognozie kwoty długu publicznego Miasta na 2007 r.

Prezydent Miasta Poznania zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0951/88/15/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia przez nią opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Poznania.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po dokonaniu analizy uchwały nr VIII/57/V/2007 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia budżetu miasta Poznania na 2007 r.wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w roku 2007.

Prezydent Miasta Poznania zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-952/11/15/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Poznania na 2007 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię pozytywną prognozy kwoty długu (pkt VII w/w uchwały) dołączonej do przedłożonego w dniu 15 listopada 2006r. przez Prezydenta Miasta projektu budżetu Miasta na 2007 rok.

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie opinii RIO ()
Opublikował(a): Justyna Glapa
Data i godzina publikacji: 2007-04-12 11:42