BUDŻET 2009 R. - PROJEKT BUDŻETU MIASTA

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, Prezydent przedstawia Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2009 rok.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie projektu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Justyna Glapa
Data i godzina publikacji: 2008-11-17 15:20