OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta w 2009 r.oraz o prognozie kwoty długu publicznego Miasta na 2009 r.

Prezydent Miasta Poznania zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0951/102/15/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Poznania.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po dokonaniu analizy projektu budżetu Miasta Poznania na 2009 r.przedłożonym w dniu 14 listopada 2008 r. wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu.

Prezydent Miasta Poznania zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0951/103/15/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Poznania.
Po dokonaniu analizy projektu budżetu Miasta Poznania na 2009 rok przedłożonym w dniu 14 listopada 2008 roku wraz z prognozą kwoty długu na lata 2009-2013 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię pozytywną o prawidłowości prognozy kwoty długu.

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Justyna Glapa
Data i godzina publikacji: 2008-12-18 09:38