OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta w 2010 r.oraz o prognozie kwoty długu publicznego Miasta na 2010 r.

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0951/118/19/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Poznania
oraz nr SO.-0951/117/19/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Poznania.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Justyna Glapa
ostatnia zmiana w dniu 2010-01-21 12:07 - wprowadzenie opinii (Wprowadzenie informacji)