OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0951/36/D/19/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Poznania oraz nr SO-0951/45/P/19/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Poznania

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Justyna Glapa
Data i godzina publikacji: 2011-03-02 13:41