OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta oraz projekcie uchwały budżetowej na 2012 i projekcie wieloletniej prognozy finansowej

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0951/80/D/19/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Poznania oraz nr SO-0952/42/19/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na rok 2012 oraz nr SO.-0957/42/19/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Justyna Glapa
Data i godzina publikacji: 2012-01-03 15:07