OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ o prawidłowości planowanej kwoty długu

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0951/47/P/19/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Poznania

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Nowacka
ostatnia zmiana w dniu 2013-02-19 15:34 - wprowadzenie danych (Wprowadzenie informacji)