OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o projekcie uchwały budżetowej na 2013 i projekcie wieloletniej prognozy finansowej

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0952/36/19/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na rok 2013 oraz nr SO-0957/35/19/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Nowacka
ostatnia zmiana w dniu 2012-12-13 11:12 - Wprowadzenie informacji z RIO (Wprowadzenie informacji)