OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o projekcie uchwały budżetowej na 2015

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0952/26/18/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na rok 2015

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Nowacka
ostatnia zmiana w dniu 2014-12-09 07:10 - wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)