OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ o prawidłowości planowanej kwoty długu

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0951/44/P/18/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Poznania

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Nowacka
Data i godzina publikacji: 2016-01-27 11:55