OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o projekcie uchwały budżetowej na 2016

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0952/5/18/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na rok 2016

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Nowacka
Data i godzina publikacji: 2015-11-30 15:30