OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ o prawidłowości planowanej kwoty długu

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.0951/55/P/18/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Poznania

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Powązka
ostatnia zmiana w dniu 2017-01-25 09:16 - wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)