OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o projekcie uchwały budżetowej na 2017

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0952/37/18/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na rok 2017

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Powązka
ostatnia zmiana w dniu 2016-12-12 13:29 - wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)