OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ o prawidłowości planowanej kwoty długu

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.0951/47/P/18/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Poznania

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Nowacka
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-30 09:49 - wprowadzenie informacji (Aktualizacja)