OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o projekcie uchwały budżetowej na 2019

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0952/42/18/2018 z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2019 rok

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Powązka
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-10 11:54 - Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)