OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ o prawidłowości planowanej kwoty długu

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.0951/28/P/19/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Poznania

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Klaudia Mruk
Data i godzina publikacji: 2020-01-21 15:00