OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o projekcie uchwały budżetowej na 2020

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0952/51/18/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2020 rok

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Powązka
Data i godzina publikacji: 2019-12-11 10:07