OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o prawidłowości planowanej kwoty długu

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-19/0951/339/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Poznania.

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Justyna Glapa p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu i Kontrolingu
Data wytworzenia informacji: 2022-01-26 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Klaudia Mruk-Łanucha
Data i godzina publikacji: 2022-02-07 08:51