OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o projekcie uchwały budżetowej na 2022

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-19/0952/240/2021 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2022 rok

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Justyna Glapa p.o. Dyrektora Wydziału Budżetu i Kontrolingu
Data wytworzenia informacji: 2021-12-14 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Klaudia Mruk-Łanucha
Data i godzina publikacji: 2021-12-15 11:15