OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o projekcie uchwały budżetowej na 2023

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-19/0952/234/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2023 rok

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Justyna Glapa
Data wytworzenia informacji: 2022-12-14 00:00
Opis zmian: wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Lum
Data i godzina publikacji: 2022-12-15 10:14