Oferta: osoba sprzątajaca

Data publikacji: 2022-11-24
Nr ref.: 6/2022
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)
Stanowisko: osoba sprzątajaca
Informacje dodatkowe: 1/2 etatu

Zakres podstawowych czynności

-utrzymywanie czystości w obiekcie

-wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

Wymagania obowiązkowe

-wykształcenie zawodowe

-doswiadczenie w pracy na podobnym stanowisku

-umiejetnosć pracy w zespole

Wymagania dodatkowe

-pracowitość

-sumienność

-zaangażowanie w pracy

Wymagane dokumenty

-CV

-list motywacyjny

Inne informacje:

Kserokopie świadectw pracy potwierdzajace doświadczenie zawodowe-do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepelnosprawnych,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych w miesiącu poprzedzajacym nabór jest niższy niż 2 %.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1), ul. Jawornicka 1, 60-161 Poznań w terminie do 2022-12-04.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań

 dane kontaktowe: sekretariat@ ckziupoznan.pl

tel.061-66-06-606

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Lucyna Białk-Cieślak
Data wytworzenia informacji: 2022-11-24 00:00
Opis zmian: nowa oferta (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Barbara Jujeczka
Data i godzina publikacji: 2022-11-24 10:54