Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

Aktualnie Urząd Miasta Poznania nie prowadzi ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.