Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Aktualnie Urząd Miasta Poznania nie prowadzi ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego.