Dom Pomocy Społecznej (DPS Bukowska)

Kierownik/Dyrektor

Marek Grzegorzewski
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań
tel.61/ 848-07-09, 61/848-07-25 fax 61/847-38-74
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000291322
sekretariat@dpsbukowska.poznan.pl
www.dpsbukowska.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Bukowska 27/29 jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające osobom w podeszłym wieku.Prawo do zamieszkania w DPS mają osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)Statut - Uchwała Nr CI/1151/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r. Regulamin organizacyjny - Zarządzenie  Prezydenta Miasta Poznania nr 208/2012 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29.Decyzja Wojewody Wielkopolskiego PS.II.9013-27/08 z dnia 17 lutego 2009 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marek Grzegorzewski
Data wytworzenia informacji: 2021-08-31
Opis zmian: Dodanie statutu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marek Grzegorzewski
Data i godzina publikacji: 2021-08-31 09:30