Dom Pomocy Społecznej (DPS nr 1)

Kierownik/Dyrektor

Marek Grzegorzewski
ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 Poznań
tel.61 102 83 00
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000291322
maciej.kluczyk@m.poznan.pl
www.dpsbukowska.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Żołnierzy Wyklętych 26 jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające osobom w podeszłym wieku.Prawo do zamieszkania w DPS mają osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)Statut - Uchwała Nr CI/1151/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r. Regulamin organizacyjny - Zarządzenie  Prezydenta Miasta Poznania nr 208/2012 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26.Decyzja Wojewody Wielkopolskiego PS.II.9013-27/08 z dnia 17 lutego 2009 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Kluczyk
Data wytworzenia informacji: 2022-08-11 00:00
Opis zmian: Zmiana danych adresowych (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marek Grzegorzewski
Data i godzina publikacji: 2022-08-11 09:19