Oferta: opiekun/opiekunka

Data publikacji: 2021-07-15
Nr ref.: DPS/K/0100/4/2021
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
Stanowisko: opiekun/opiekunka
Informacje dodatkowe: W PEŁNYM I NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

Zakres podstawowych czynności

·       sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu,

·       udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach,

·       obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych,

·       pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego,

·       dbanie o czystość otoczenia mieszkańca

·       rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania,

·       pomoc mieszkańcom Domu w adaptacji do warunków życia w instytucji DPS,

·       pomoc w organizowaniu mieszkańcom Domu czasu wolnego, zgodnie z ich zainteresowaniami,

·       komunikowanie się z mieszkańcami Domu, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

·       udział w opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca (IPW),

·       pomoc w praniu bielizny osobistej mieszkańców.

Wymagania obowiązkowe

·       wykształcenie średnie + staż pracy minimum 1 rok,

·       wysoki poziom zaangażowania,

·       wysoki poziom kultury osobistej,

·       otwartość na nowe rozwiązania,

·       życzliwość.

Wymagania dodatkowe

tj. pożądane przy dokonywaniu wyboru kandydata:  

·       doświadczenie zawodowe

·       wykształcenie zasadnicze zawodowe

·       empatia,

·       gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty

·       Życiorys (CV)

·       List motywacyjny

·       Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia)

·       Dokument potwierdzający kwalifikacje, uprawnienia oraz ukończone kursy i szkolenia (kserokopia)

Inne informacje:

  • praca w równoważnym systemie czasu pracy
  • Miejsce składania dokumentów: kancelaria Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 w Poznaniu lub elektronicznie maciej.kluczyk@m.poznan.pl 

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 Poznań w terminie do 2022-05-31.

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marek Grzegorzewski
Data wytworzenia informacji: 2022-04-26 00:00
Opis zmian: ogłoszenie o pracę (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marek Grzegorzewski
Data i godzina publikacji: 2022-04-26 09:27