Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uruchomienia bezpłatnych porad prawnych dla społeczności białoruskiej w Poznaniu 2020-08-12
Rataj Andrzej Interpelacja ws. możliwości zniwelowania wykluczenia edukacyjnego uczniów, powstałego w wyniku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii COVID-19 2020-08-08
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wyznaczenia drogi dla pieszych od ul. Słowiańskiej do ul. Pułaskiego w Poznaniu 2020-08-07
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przypadków cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w latach 2008-2020 2020-07-31
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. pawilonów przy ul. Marcelińskiej 2020-07-29
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. pasa drogowego ul. Marcelińskiej i Grochowskiej 2020-07-29
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. inwestycji przy ul. Marcelińskiej/Poranek 2020-07-29
Rataj Andrzej Interpelacja ws. skutków obowiązywania uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko 2020-07-28
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. działalności prowadzonej na terenie Fortu II 2020-07-23
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przypadków niewłaściwego postoju pojazdów na ulicy Półwiejskiej - największym i najważniejszym deptaku Poznania 2020-07-22
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. braku toalety w Lasku Dębińskim 2020-07-21
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zasad parkowania obowiązujących sprzedawców targowisk 2020-07-21
Szynkowska vel Sęk Sara Interpelacja ws. pisma mieszkańców - wniosku o unieważnienie przetargu na inwestycje przy ul. Kurlandzkiej 2020-07-20
Rataj Andrzej Interpelacja ws. normatywów nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów 2020-07-17
Jura Grzegorz Interpelacja ws. progu zwalniającego na ul. Wyzwolenia 2020-07-16
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. braku regulaminu parkowego w parku na os. Orła Białego 2020-07-16
Grześ Michał Interpelacja ws. przełomowego odkrycia archeologicznego 2020-07-14 Sesja zwyczajna nr XXXIII w dniu 14-07-2020
Grześ Michał Interpelacja ws. najprawdopodobniej samowoli budowlanej na działkach ROD Pomet 2020-07-14 Sesja zwyczajna nr XXXIII w dniu 14-07-2020
Grześ Michał Interpelacja ws. oczyszczenia kratek deszczówki obsługujących piaszczyste uliczki działek na ulicy Termalnej 2020-07-14 Sesja zwyczajna nr XXXIII w dniu 14-07-2020
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wykluczenia edukacyjnego niektórych uczniów w wyniku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii COVID-19 2020-07-08
Kania Henryk Interpelacja ws. zmiany organizacji ruchu na ul. Babickiej 2020-07-07 Sesja absolutoryjna nr XXXII w dniu 07-07-2020
Dudziak Lidia Interpelacja ws. pożaru przy ul. Wąskiej 2020-06-30
Rataj Andrzej Interpelacja ws. miejsc do nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów 2020-06-30
Sowa Paweł Interpelacja ws. wpisania poznańskich targowisk w dzielnicach wielkomiejkich na Listę światowego dziedzictwa UNESCO (Plac Bernardyński, Rynek Jeżycki, Rynek Łazarski, Plac Wielkopolski i Rynek Wildecki) 2020-06-29
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. Funduszu Inwestycji Samorządowych 2020-06-28
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. porzuconych, zdewastowanych samochodów na os. Czecha 2020-06-28
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przypadków niewłaściwego postoju pojazdów w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Szyperskiej 2020-06-27
Dudziak Lidia Interpelacja ws. potencjalnego zagrożenia zakażenia koronawirusem w MPK 2020-06-25
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. zabezpieczenia fontanny w Parku Adama Mickiewicza w Poznaniu 2020-06-25
Grześ Michał Interpelacja ws. chwastów wyrastających z miejskich chodników i ulic 2020-06-23 Sesja zwyczajna nr XXX w dniu 23-06-2020
Grześ Michał Interpelacja ws. działań 2020-06-23 Sesja zwyczajna nr XXX w dniu 23-06-2020
Grześ Michał Interpelacja ws. miejskiej ruiny na rogu ulicy Warszawska i Łowicka 2020-06-23 Sesja zwyczajna nr XXX w dniu 23-06-2020
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. przebudowy ul. Wierzbięcice 2020-06-23 Sesja zwyczajna nr XXX w dniu 23-06-2020
Rataj Andrzej Interpelacja ws. planowanego parku na Wzgórzu Świętego Wojciecha 2020-06-21
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. usprawnienia funkcjonalności systemu IAR 2020-06-17
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. wyroków WSA w sprawach zaskarżenia rozstrzygnięć Wojewody Wielkopolskiego 2020-06-17
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanych na Żegrzu 2020-06-17
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. naprawy nawierzchni chodników przy Arenie 2020-06-17
Rataj Andrzej Interpelacja ws. potrzeby rozwoju infrastruktury rowerowej w rejonie ścieżki w koronach drzew w dolinie strumienia Szklarka 2020-06-13
Sowa Paweł Interpelacja ws. pomocy kupcom Targowiska Dolna Wilda w Poznaniu 2020-06-10
Grześ Michał Interpelacja ws. renowacji pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu św. Antoniego Padewskiego na Starołęce 2020-06-09 Sesja zwyczajna nr XXIX w dniu 09-06-2020
Wilczewska Anna Interpelacja ws. naprawy wiat przystankowych 2020-06-09 Sesja zwyczajna nr XXIX w dniu 09-06-2020
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przyszłości targowiska Dolna Wilda 2020-06-05
Owsianna Halina Interpelacja ws. obiektu na uboczu boiska sportowego Orlik 2020-06-03
Owsianna Halina Interpelacja ws. zaniedbanego terenu 2020-06-03
Rataj Andrzej Interpelacja ws. liczby i lokalizacji na terenie Osiedla Stare Miasto punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2020-05-31
Szynkowska vel Sęk Sara Interpelacja ws. przebudowy Ronda Rataje 2020-05-28
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konkursu grantowego dla osiedli w roku 2020 2020-05-27
Rataj Andrzej Interpelacja ws. zbiorników w parkach do gromadzenia wody opadowej w celu wykorzystywania jej do podlewania roślin 2020-05-27
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. dużej ilości umorzeń postępowań Straży Miejskiej 2020-05-27