Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem i rekultywację przyrodniczą zdewastowanych miejsc na terenie Użytku Ekologicznego Dębina I 2020-04-03
Grześ Michał Interpelacja ws. zachowań osób tzw. Bezdomnych 2020-04-01
Jemielity Ewa Interpelacja ws. zakupu usług prawnych przez Miasto Poznań i podmioty, dla których Miasto Poznań jest organem tworzącym, od zewnętrznych kancelarii prawnych 2020-03-31 Sesja zwyczajna nr XXV w dniu 31-03-2020
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. utwardzenia drogi oraz wykonania oświetlenia ulicznego pasa drogowego przy ul. Biwakowej od działki 761/4 do działki 761/21 zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Kiekrz 2020-03-31 Sesja zwyczajna nr XXV w dniu 31-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zmiany opłat ekploatacyjnych obowiązujących na targowiskach Spółki "Targowiska" w czasie zagrożenia epidemiologicznego 2020-03-31 Sesja zwyczajna nr XXV w dniu 31-03-2020
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przypadków budowy lub przebudowy dróg publicznych, spowodowanych inwestycją niedrogową i finansowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowej w latach 2010-2019 2020-03-31 Sesja zwyczajna nr XXV w dniu 31-03-2020
Sowa Paweł#Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. pomocy mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz podmiotom społecznym w związku z pandemią koronawirusa "Poznański Pakiet Pomocowy" 2020-03-30
Rataj Andrzej Interpelacja ws. dostępu do bezpłatnej miejskiej bezprzewodowej sieci internetowej w Poznaniu 2020-03-28
Chudy Wojciech Interpelacja ws. pomocy dla przedsiębiorców 2020-03-24
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. propozycji nałożenia czasowego obowiązku odbijania kart PEKA przez pasażerów komunikacji zbiorowej w Poznaniu 2020-03-24
Rataj Andrzej Interpelacja ws. muru oporowego przy Wzgórzu Przemysława (od strony ulicy Góra Przemysła) 2020-03-17
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. możliwości utworzenia przystanku autobusowego przy ul. Jugosławiańskiej 2020-03-16
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. koniecznej budowy chodnika na os. Orła Białego 2020-03-14
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zmiany nazwy ZSzOI nr 1 2020-03-13
Dudziak Lidia Interpelacja ws. przypadków Koronawirusa w Poznaniu 2020-03-11
Matuszak Paweł Interpelacja ws. zdewastowanych drzwi wejściowych 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. zalewania wodami opadowymi placu zabaw 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. przejazdu kolejowego w ul. Lutyckiej 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Opieńskiego 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. uszkodzenia lamp oświetleniowych 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. parkujących samochodów wzdłuż ulicy 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. parkującego samochodu 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. ulicy Św. Wawrzyńca 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zbiórki krwi w UMP 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. planów przeniesienia pętli autobusowej linii 174 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. podejmowanych działań celem poprawy punktualności kursowania autobusów ZTM 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. modernizacji monitoringu wizyjnego w ZSzOI nr 1 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. remontu nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Inflanckiej i abp. Antoniego Baraniaka 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. wykupu gruntów 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. słupów oświetleniowych 2020-03-10 Sesja zwyczajna nr XXIV w dniu 10-03-2020
Chudy Wojciech Interpelacja ws. Fundacji "Głos dla Życia" 2020-03-08
Rataj Andrzej Interpelacja ws. społecznych opiekunów zabytków w Poznaniu 2020-03-06
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. stanu nawierzchni na ul. Opatowskiej 2020-03-03
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. montażu koszy na śmieci w ciągu ulicy Żegrze 2020-03-02
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. podejmowania działań w związku z możliwością pojawienia się Koronawirusa-2019-nCoV 2020-03-01
Rataj Andrzej Interpelacja ws. opieki stomatologicznej nad uczniami w szkołach w Poznaniu 2020-02-29
Lisiecka-Pawełczak Maria#Matuszak Paweł Interpelacja ws. projektu przebudowy ukł. drogowego 2020-02-25 Sesja zwyczajna nr XXIII w dniu 25-02-2020
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. możliwości uniknięcia podwyżek cen biletów ZTM 2020-02-25 Sesja zwyczajna nr XXIII w dniu 25-02-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. przedłużenia ulicy Rylejewa 2020-02-25 Sesja zwyczajna nr XXIII w dniu 25-02-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. budowy nowych przystanków 2020-02-25 Sesja zwyczajna nr XXIII w dniu 25-02-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. parkingu buforowego 2020-02-25 Sesja zwyczajna nr XXIII w dniu 25-02-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. barierek ochronnych 2020-02-25 Sesja zwyczajna nr XXIII w dniu 25-02-2020
Danelska Monika Interpelacja ws. zmiany terminów w uchwale antysmogowej 2020-02-24
Ignaszewski Bartłomiej Interpelacja ws. odbieranych z poznańskich placówek oświatowych odpadów 2020-02-21
Rataj Andrzej Interpelacja ws. możliwości przeniesienia giełdy antyków i targu staroci ze Starej Rzeźni na Targowisko Dolna Wilda 2020-02-21
Danelska Monika Interpelacja ws. drzewostanu na terenie dawnej Elektrociepłowni Garbary na Ostrowie Tumskim 2020-02-20
Dudziak Lidia Interpelacja ws. dojazdu seniorów, osób starszych i schorowanych do Cmentarza Junikowo od. ul. Cmentarnej 2020-02-18
Sowa Paweł Interpelacja ws. podejścia do pielęgnacji obszarów zieleni na terenie Miasta Poznania 2020-02-17
Matuszak Paweł Interpelacja ws. montażu progów zwalniających 2020-02-17
Sowa Paweł Interpelacja ws. podejścia do polityki wycinek drzew na terenie Miasta Poznania 2020-02-14