Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności naprawy nawierzchni ul. Opatowskiej 2024-04-11
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. ochrony skwerów zieleni na terenie Os. Bajkowego 2024-04-09
Rataj Andrzej Interpelacja ws. ruchu turystycznego w Poznaniu w czasie po ustaniu epidemii COVID-19 2024-04-06
Grześ Michał Interpelacja ws. zatajania informacji o działaniach Wydziału Urbanistyki i Architektury przed wyborami 2024-04-02
Rataj Andrzej Interpelacja ws. protestów rolników i utrudnień w funkcjonowaniu Poznania 2024-03-29
Grześ Michał Interpelacja ws. niesłusznego obciążania mieszkańców za bezumowne korzystanie z gruntu 2024-03-28
Stachowiak Tomasz Interpelacja ws. 5 wierzb przy ulicy .../... w Poznaniu 2024-03-26
Sowa Paweł Interpelacja ws. ulicy Poradowskiego na Piątkowie 2024-03-26
Grześ Michał Interpelacja ws. nieustającego ograniczenia zatrzymywania mieszkańcom w związku z budową domu 2024-03-26
Grześ Michał, Alexandrowicz Przemysław, Dudziak Lidia, Jemielity Ewa, Rosenkiewicz Krzysztof, Rozmiarek Mateusz, Strzelecka Klaudia, Szynkowska vel Sęk Sara Interpelacja ws. umorzenia podatku rolnego poznańskim rolnikom wobec trudnej ich sytuacji 2024-03-26
Sternalski Marek Interpelacja ws. tablic informacyjnych dla pasażerów na przystankach Piaśnicka Rynek i Piaśnicka/Kurlandzka 2024-03-26
Gumny Artur Interpelacja ws. ustanowienia drzew rosnących przy ul. Rataje jako pomniki przyrody 2024-03-22
Sowa Paweł Interpelacja ws. budowy nowego terminala pasażerskiego lotniska Ławica 2024-03-22
Olszak Filip Interpelacja ws. objęcia łazarskich ulic, sąsiadujących z terenem Międzynarodowych Targów Poznańskich, Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania 2024-03-20
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. uporządkowania sytuacji parkingowej na ul. Wiśniowej 2024-03-19
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. partycypacji developerów w remontach chodników i ulic na Wildzie 2024-03-19
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. stanu dróg na Os. Kiekrz 2024-03-18
Rataj Andrzej Interpelacja ws. coraz wyższych opłat za przejazd autostradą A2 z Poznania na wschód i na zachód 2024-03-18
Sowa Paweł Interpelacja ws. budowy II etapu tramwaju na Naramowice 2024-03-18
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. liczby i pojemności schronów na terenie Poznania 2024-03-15
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. systemu opieki realizowanej przez miasto w formule Domów Opieki Społecznej 2024-03-14
Stachowiak Tomasz Interpelacja ws. parkowania przy ulicy Miedzianej - w miejscu planowanego nowego parku 2024-03-12
Sowa Paweł Interpelacja ws. modernizacji przystanku "Kórnicka" w kierunku Ronda Rataje 2024-03-11
Owsianna Halina Interpelacja ws. ul. Wiece 2024-03-10
Owsianna Halina Interpelacja ws. Pierwszego Zakładu Aktywności Zawodowej 2024-03-10
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wprowadzania udogodnień dla mieszkańców wyższych pięter budynków mieszkalnych wielorodzinnych bez windy 2024-03-09
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. stanu dróg i oświetlenia na Os. Strzeszyn 2024-03-07
Rataj Andrzej Interpelacja ws. brzydkich stojaków z elementów metalowych i dykty, na plakaty i ogłoszenia w kampaniach wyborczych 2024-03-06
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. włączenia "Po-Dzielni" do programu "Lokal dla NGO" 2024-03-05 Sesja zwyczajna nr XCVIII w dniu 05-03-2024
Owsianna Halina Interpelacja ws. miasto jak nigdy brudne 2024-03-05 Sesja zwyczajna nr XCVIII w dniu 05-03-2024
Danelska Monika Interpelacja ws. sytuacji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Borówki-Żywiczna 2024-03-05 Sesja zwyczajna nr XCVIII w dniu 05-03-2024
Rataj Andrzej Interpelacja ws. działań mających na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców i polepszenie frekwencji w wyborach do rad osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania - w 2024 roku 2024-02-29
Grześ Michał Interpelacja ws. zmiany organizacji ruchu 2024-02-29
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. terapii dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Poznania 2024-02-28
Owsianna Halina Interpelacja ws. zajęcia się przez Straż Miejską zaparkowanym samochodem przy ul. Za Cytadelą 2024-02-26
Owsianna Halina Interpelacja ws. ul. Dożynkowej 2024-02-26
Sternalski Marek Interpelacja ws. utworzenia parkingów P&R na Franowie i obrzeżach Rataj 2024-02-26
Sowa Paweł Interpelacja ws. stanu dróg lokalnych na Strzeszynie oraz budowy ulicy Literackiej 2024-02-26
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przedsięwzięć zamierzonych do sfinansowania w Poznaniu dzięki uruchomieniu wsparcia finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz funduszy polityki spójności 2024-02-24
Owsianna Halina Interpelacja ws. realizacji wygranego zadania PBO, na przykładzie projektu pn. Rewaloryzacja Ogrodów Tematycznych (bylinowy, daliowy, kwiatów letnich) w parku Cytadela - PBO z 2020 r. 2024-02-22
Owsianna Halina Interpelacja ws. realizacji ogrodu miododajnego na poznańskiej Cytadeli 2024-02-22
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. braku informacji o dostępności tramwajów z rampami w rozkładach jazdy w Poznaniu 2024-02-21
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. danych dot. dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności w Poznaniu 2024-02-20
Sowa Paweł Interpelacja ws. stanu taboru tramwajowego 2024-02-19
Jemielity Ewa Interpelacja ws. ceny ławki 2024-02-18
Rataj Andrzej Interpelacja ws. tymczasowych obiektów budowlanych klubu rozrywkowego na nieruchomości na terenie zalewowym na lewym brzegu rzeki Warty, na południe od Mostu Królowej Jadwigi 2024-02-17
Sowa Paweł Interpelacja ws. priorytetu dla tramwajów 2024-02-13
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. wydatków na wsparcie przedsiębiorców z okolic Starego Rynku 2024-02-12
Rataj Andrzej Interpelacja ws. kłódek zakochanych (kłódek miłości) na moście Biskupa Jordana 2024-02-10
Dudziak Lidia Interpelacja ws. stanu Rynku Łazarskiego 2024-02-09