Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Matuszak Paweł Interpelacja ws. ulicy Hodowlanej i Szklarniowej 2021-02-24
Dudziak Lidia Interpelacja ws. stanu kamienicy przy ul. Matejki tzw. Zielona Perła 2021-02-22
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. modernizacji boiska przy SP 85 2021-02-22
Dudziak Lidia Interpelacja ws. dewastacji przestrzeni przed Teatrem Polskim 2021-02-22
Dudziak Lidia Interpelacja ws. sposobu wykorzystywania lokalu należącego do miasta 2021-02-22
Rataj Andrzej Interpelacja ws.liczby lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Poznaniu oraz liczby mieszkańców i podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w Poznaniu w latach 2010-2020 2021-02-20
Ignaszewski Bartłomiej Interpelacja ws. dojazdu do szkoły specjalnej nr 103 2021-02-18
Grześ Michał Interpelacja ws. utwardzenia ulicy Umultowskiej 2021-02-16 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 16-02-2021
Szynkowska vel Sęk Sara Interpelacja ws. odpowiedzi Prezydenta na interpelację w sprawie wakatu na stanowisku pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza 2021-02-16 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 16-02-2021
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. planów miasta w zakresie rewitalizacji rynku przy ul. Głównej 2021-02-16 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 16-02-2021
Rataj Andrzej Interpelacja ws. rozwoju urbanistycznego w rejonie Kobylepola 2021-02-13
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności remontu ulicy Zwierzchowskiego 2021-02-12
Jemielity Ewa Interpelacja ws. mammografów 2021-02-12
Owsianna Halina Interpelacja ws. Karty Poznaniaka 2021-02-09
Rozmiarek Mateusz#Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. działań miasta dotyczących odśnieżania poznańskich ulic 2021-02-09
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. utworzenia parków kieszonkowych na osiedlu Stare Żegrze 2021-02-08
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności remontu chodnika wzdłuż ulicy Wiatracznej 2021-02-08
Danelska Monika Interpelacja ws. Systemu Inteligentnej Segregacji Odpadów 2021-02-05
Rataj Andrzej Interpelacja ws. sytuacji zabytkowego muru oporowego przy ulicy Czartoria 2021-02-05
Grześ Michał Interpelacja ws. wyczyszczenia ekranu zajezdni autobusowej na Mogileńskiej 2021-02-02 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 26-01-2021 - dokończenie w dniu 02-02-2021
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. edukacji ekologicznej i promowania postaw energooszczędnych 2021-02-02 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 26-01-2021 - dokończenie w dniu 02-02-2021
Grześ Michał Interpelacja ws. braku uzupełniania od 15 stycznia na stronie Wydziału Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje 2021-02-02 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 26-01-2021 - dokończenie w dniu 02-02-2021
Grześ Michał Interpelacja ws. zabudowy działki przy Krańcowej nad Maltą 2021-02-02 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 26-01-2021 - dokończenie w dniu 02-02-2021
Grześ Michał Interpelacja ws. zabudowy mieszkaniowej w obrębie osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie 2021-02-02 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 26-01-2021 - dokończenie w dniu 02-02-2021
Grześ Michał Interpelacja ws. budowy na rogu ulicy Krańcowa Grodzieńska 2021-02-02 Sesja zwyczajna nr XLI w dniu 26-01-2021 - dokończenie w dniu 02-02-2021
Rataj Andrzej Interpelacja ws. pomocy przedsiębiorcom z branży gastronomicznej w Poznaniu w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2021-01-28
Dudziak Lidia Interpelacja ws. wprowadzenia SPP na Łazarzu i Wildzie 2021-01-27
Dudziak Lidia Interpelacja ws. wyremontowanej ul. św. Marcin 2021-01-26
Olszak Filip Interpelacja ws. uwzględnienia opóźnienia we wdrażaniu Strefy Płatnego Parkowania, na niektórych ulicach Łazarza i Wildy w wysokości opłat za identyfikator parkingowy mieszkańca 2021-01-26
Dudziak Lidia#Owsianna Halina Interpelacja ws. mieszkań TBS dla seniorów 2021-01-25
Rataj Andrzej Interpelacja ws. doraźnego zaopatrzenia odbiorców w wodę w przypadku awarii sieci wodociągowej 2021-01-25
Szynkowska vel Sęk Sara Interpelacja ws. wakatu na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza 2021-01-24
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. postoju firm usługowych w strefie płatnego parkowania 2021-01-23
Ignaszewski Bartłomiej Interpelacja ws. wydatków Miasta Poznania na prowadzenie lekcji religii 2021-01-22
Sowa Paweł Interpelacja ws. potrzeby systematycznego opróżniania koszy na śmieci w pasach drogowych 2021-01-21
Owsianna Halina Interpelacja ws. Programu Premiowego Karty PEKA 2021-01-20
Szynkowska vel Sęk Sara Interpelacja ws. zmiany decyzji dotyczącej wycinki drzew przy ul. Kurlandzkiej i nieprawidłowości w całym planie przebudowy 2021-01-19
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. problemów kadrowych w Technikum Elektrycznym 2021-01-18
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. jakości powietrza w okolicach terenów ROD 2021-01-18
Rataj Andrzej Interpelacja ws. zmian w zakresie przyczyn powstawania smogu w Poznaniu 2021-01-16
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. maseczek noszonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania 2021-01-14
Owsianna Halina Interpelacja ws. wydłużenia trasy linii autobusowych nr 159, 148, 242 w kierunku zachodnim 2021-01-11
Owsianna Halina Interpelacja ws. problemu z dostawieniem kontenerów z GOAP-u 2021-01-11
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. planów zagospodarowania Fortu VIIa w Poznaniu 2021-01-10
Rataj Andrzej Interpelacja ws. potrzeby zwiększenia zasobu zieleni miejskiej na ulicy Chwaliszewo 2021-01-09
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. podstawy prawnej odpowiedzi skierowanej do Rady Osiedla Rataje 2021-01-08
Matuszak Paweł Interpelacja ws. zabudowy Fortów na terenie Poznania 2021-01-07
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. kontroli stacji kontroli pojazdów 2021-01-04
Rataj Andrzej Interpelacja ws. pozostałości Średzkiej Kolei Powiatowej na terenie Poznania 2020-12-31
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zakazu ruchu samochodów ciężarowych na ul. Ślężańskiej 2020-12-30