Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Owsianna Halina Interpelacja ws. obiektu na uboczu boiska sportowego Orlik 2020-06-03
Owsianna Halina Interpelacja ws. zaniedbanego terenu 2020-06-03
Rataj Andrzej Interpelacja ws. liczby i lokalizacji na terenie Osiedla Stare Miasto punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2020-05-31
Szynkowska vel Sęk Sara Interpelacja ws. przebudowy Ronda Rataje 2020-05-28
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konkursu grantowego dla osiedli w roku 2020 2020-05-27
Rataj Andrzej Interpelacja ws. zbiorników w parkach do gromadzenia wody opadowej w celu wykorzystywania jej do podlewania roślin 2020-05-27
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. dużej ilości umorzeń postępowań Straży Miejskiej 2020-05-27
Kapustka Łukasz Interpelacja dot. budowy sali sportowej przy SP 64 2020-05-27
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. modernizacji ul. Dębickiej 2020-05-26
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. modernizacji fragmentu ul. Sarbinowskiej 2020-05-26
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. planowanych cięć w środkach będących do dyspozycji rad osiedli 2020-05-26
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. przedłużających się prac obejmujących remont drogi wewnętrznej od ul. Kassyusza do poradni przy ul. Galla Anonima 2D 2020-05-24
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. niewystarczającego oznakowania skrzyżowania ul. Doleńskiej z ul. Ślężańską 2020-05-22
Rataj Andrzej Interpelacja ws. potrzeby wprowadzenia odpowiedniego i wystarczającego oświetlenia ulicznego na Śródce 2020-05-21
Kania Henryk Interpelacja ws. degradacji rzeczki Wierzbak 2020-05-19 Sesja zwyczajna nr XXVIII w dniu 19-05-2020
Ignaszewski Bartłomiej Interpelacja ws. flag na budynkach miejskich 2020-05-19 Sesja zwyczajna nr XXVIII w dniu 19-05-2020
Chudy Wojciech Interpelacja ws. dzików na Szczepankowie 2020-05-19 Sesja zwyczajna nr XXVIII w dniu 19-05-2020
Ignaszewski Bartłomiej Interpelacja ws. koszenia traw w mieście 2020-05-19 Sesja zwyczajna nr XXVIII w dniu 19-05-2020
Owsianna Halina Interpelacja ws. ulicy Hercena 2020-05-18
Owsianna Halina Interpelacja ws. Posnanii 2020-05-14
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. obiektu "Sportowe Żegrze" 2020-05-13
Owsianna Halina Interpelacja ws. prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie parku Cytadela 2020-05-12
Dudziak Lidia Interpelacja ws. zawieszenia pobierania czynszu na lokal użytkowy ZKZL 2020-05-10
Rataj Andrzej Interpelacja ws. planowanej lokalizacji północnego odcinka pierwszej ramy komunikacyjnej i odpowiedniej rezerwy terenu na ten cel 2020-05-10
Danelska Monika Interpelacja ws. odbioru odpadów na terenie Punktu Odbioru Odpadów Problemowych 2020-05-09
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. maszyny do wykonywania testów na obecność Koronawirusa 2020-05-06
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. organizacji półkolonii letnich w Poznaniu 2020-05-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-05-2020
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. zaniedbanego terenu zielonego na Os. Władysława Jagiełły w Poznaniu 2020-05-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-05-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. środków dla osiedli naliczonych na budowę oraz przebudowę dróg 2020-05-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-05-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Inflanckiej 2020-05-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-05-2020
Chudy Wojciech Interpelacja ws. oświetlenia na ul. Zodiakowej i ul. Panny 2020-05-05 Sesja zwyczajna nr XXVII w dniu 05-05-2020
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. PKS Poznań 2020-05-04
Rataj Andrzej Interpelacja ws. pomnika Starego Marycha 2020-04-30
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. planowanego montażu ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Kurlandzkiej 2020-04-29
Grześ Michał Interpelacja ws. niezadowolenia mieszkańców osiedla przy ul. Pobiedziskiej otwarciem "Ścieżki w koronach drzew" 2020-04-27
Rataj Andrzej Interpelacja ws. zabytków nieruchomych należących do Miasta Poznania lub podmiotów z udziałem Miasta Poznania i będących w stanie największej destrukcji 2020-04-26
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. wirtualnego otwarcia muzeów i galerii sztuki 2020-04-24
Grześ Michał Interpelacja ws. pobłażania dla osób nieprzestrzegających zasad sanitarnych 2020-04-22
Grześ Michał Interpelacja ws. bałaganu na ulicy Działowej i Cmentarzu Zasłużonych 2020-04-22
Grześ Michał Interpelacja ws. niszczenia chodnika na ulicy Krańcowej i zwożenia ziemi na działki ogrodnicze 2020-04-21
Grześ Michał Interpelacja ws. działań budowlanych na terenach po Zakładach Metalurgicznych POMET 2020-04-21
Grześ Michał Interpelacja ws. wyburzania zabytkowych budynków 2020-04-21
Dudziak Lidia Interpelacja ws. wyłączenia sygnalizacji świetlnej w nocy 2020-04-19
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. mpzp "Rejon Szczepankowo-Spławie część A" 2020-04-17
Rataj Andrzej Interpelacja ws. problemów z tunelem w ciągu ulicy Czechosłowackiej, pod linią kolejową 2020-04-17
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. stosowania kwalifikowanych podpisów elektronicznych 2020-04-17
Grześ Michał Interpelacja ws. przebudowy ronda Starołęka 2020-04-14
Rataj Andrzej Interpelacja ws. miarodajnych stacji pomiarowych jakości powietrza w Poznaniu 2020-04-09
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. budowy chodnika pomiędzy ulicami: Rembertowską i Jawornicką. 2020-04-08
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem i rekultywację przyrodniczą zdewastowanych miejsc na terenie Użytku Ekologicznego Dębina I 2020-04-03