Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. efektów prac kapituły stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania 2020-09-17
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. środków zewnętrznych otrzymanych przez Miasto na inwestycje 2020-09-16
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. problemów z dotarciem do Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu przez osoby niepełnosprawne 2020-09-16
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. aktualnej sytuacji w PKS Poznań S.A. harmonogramu i stanu tworzenia związku powiatowo-gminnego 2020-09-16
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przyszłości placu między terenem Starej Rzeźni a ulicą Garbary 2020-09-15
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. remontu nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Redarowskiej 2020-09-15
Matuszak Paweł Interpelacja ws. budowy tężni solankowych 2020-09-14
Dudziak Lidia Interpelacja ws. przebudowy ul. Kolejowej w Poznaniu 2020-09-11
Grześ Michał Interpelacja ws. współpracy 2020-09-08 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 08-09-2020
Grześ Michał Interpelacja ws. długiej realizacji projektu PBO na 2018 rok 2020-09-08 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 08-09-2020
Grześ Michał Interpelacja ws. ochrony pracowniczej 2020-09-08 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 08-09-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. braku opinii rad osiedli przy zmianie przebiegu tras linii tramwajowych oraz autobusowych 2020-09-08 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 08-09-2020
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. modernizacji przystanku autobusowego "Osiedle Orła Białego III" 2020-09-08 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 08-09-2020
Grześ Michał Interpelacja ws. bałaganu wokół zajezdni MPK na Pustej 2020-09-08 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 08-09-2020
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. wyznaczenia miejsc do zatrzymywania Kiss&Ride przy ul. Głogowskiej 2020-09-07
Sowa Paweł Interpelacja ws. zniesienia czynszów uiszczanych przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej w lokalach wynajmowanych od ZKZL za 2020 r. 2020-09-07
Rataj Andrzej Interpelacja ws. pomnika króla Przemysła II 2020-09-07
Rataj Andrzej Interpelacja ws. miejsc postojowych na ulicach: Długiej, Karmelickiej, Krakowskiej, Kwiatowej, Łąkowej, Rybaki, Strzałowej, Strzeleckiej i Zielonej 2020-08-31
Sowa Paweł Interpelacja ws. retencji wody na obszarze północnego Poznania (zlewnia Różanego Potoku) i miejskiej polityki wodnej 2020-08-27
Rataj Andrzej Interpelacja ws. możliwości udostępnienia wejścia na Wzgórze Przemysława od strony ulicy 23 Lutego i placu Wielkopolskiego 2020-08-26
Dudziak Lidia Interpelacja ws. możliwości parkowania przez działkowców ROD im. Kopczyńskiego, opłaty ryczałtowej-identyfikatorów w planowanej SPP Łazarz 2020-08-20
Rataj Andrzej Interpelacja ws. możliwości przesadzenia około 100 drzew zamiast ich wycięcia z powodu przebudowy ronda Rataje 2020-08-19
Dudziak Lidia#Rosenkiewicz Krzysztof#Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. współpracy gospodarczej ze Szkołą Podstawową nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu i innymi podmiotami 2020-08-19
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. bieżących działań miasta w zakresie powstania pomnika Wypędzonych Wielkopolan 2020-08-17
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przyszłości Zielonego Targu na placu Bernardyńskim 2020-08-15
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. wniosku złożonego w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych 2020-08-14
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. uruchomienia bezpłatnych porad prawnych dla społeczności białoruskiej w Poznaniu 2020-08-12
Rataj Andrzej Interpelacja ws. możliwości zniwelowania wykluczenia edukacyjnego uczniów, powstałego w wyniku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii COVID-19 2020-08-08
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wyznaczenia drogi dla pieszych od ul. Słowiańskiej do ul. Pułaskiego w Poznaniu 2020-08-07
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przypadków cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w latach 2008-2020 2020-07-31
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. pawilonów przy ul. Marcelińskiej 2020-07-29
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. pasa drogowego ul. Marcelińskiej i Grochowskiej 2020-07-29
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. inwestycji przy ul. Marcelińskiej/Poranek 2020-07-29
Rataj Andrzej Interpelacja ws. skutków obowiązywania uchwały w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko 2020-07-28
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. działalności prowadzonej na terenie Fortu II 2020-07-23
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przypadków niewłaściwego postoju pojazdów na ulicy Półwiejskiej - największym i najważniejszym deptaku Poznania 2020-07-22
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. braku toalety w Lasku Dębińskim 2020-07-21
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zasad parkowania obowiązujących sprzedawców targowisk 2020-07-21
Szynkowska vel Sęk Sara Interpelacja ws. pisma mieszkańców - wniosku o unieważnienie przetargu na inwestycje przy ul. Kurlandzkiej 2020-07-20
Rataj Andrzej Interpelacja ws. normatywów nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów 2020-07-17
Jura Grzegorz Interpelacja ws. progu zwalniającego na ul. Wyzwolenia 2020-07-16
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. braku regulaminu parkowego w parku na os. Orła Białego 2020-07-16
Grześ Michał Interpelacja ws. przełomowego odkrycia archeologicznego 2020-07-14 Sesja zwyczajna nr XXXIII w dniu 14-07-2020
Grześ Michał Interpelacja ws. najprawdopodobniej samowoli budowlanej na działkach ROD Pomet 2020-07-14 Sesja zwyczajna nr XXXIII w dniu 14-07-2020
Grześ Michał Interpelacja ws. oczyszczenia kratek deszczówki obsługujących piaszczyste uliczki działek na ulicy Termalnej 2020-07-14 Sesja zwyczajna nr XXXIII w dniu 14-07-2020
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wykluczenia edukacyjnego niektórych uczniów w wyniku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii COVID-19 2020-07-08
Kania Henryk Interpelacja ws. zmiany organizacji ruchu na ul. Babickiej 2020-07-07 Sesja absolutoryjna nr XXXII w dniu 07-07-2020
Dudziak Lidia Interpelacja ws. pożaru przy ul. Wąskiej 2020-06-30
Rataj Andrzej Interpelacja ws. miejsc do nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów 2020-06-30
Sowa Paweł Interpelacja ws. wpisania poznańskich targowisk w dzielnicach wielkomiejkich na Listę światowego dziedzictwa UNESCO (Plac Bernardyński, Rynek Jeżycki, Rynek Łazarski, Plac Wielkopolski i Rynek Wildecki) 2020-06-29