Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Rataj Andrzej Interpelacja ws. podlewania drzew i krzewów w pasach drogowych 2020-11-30
Rataj Andrzej Interpelacja ws. potrzeby wprowadzenia oświetlenia w parku Tadeusza Mazowieckiego 2020-11-26
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdłuż ul. Oliwkowej 2020-11-26
Kania Henryk Interpelacja ws. inwestycji oświetlenia ulicy Sypniewo 2020-11-24
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. procedur odbioru dzieci przedszkolnych z placówek przez osoby upoważnione przez opiekunów prawnych dzieci 2020-11-23
Grześ Michał Interpelacja ws. budowy placu manewrowego dla nauki jazdy na rogu ulicy Krańcowa Grodzieńska 2020-11-23
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. udostępniania zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w okresie pandemii 2020-11-22
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. zmian w tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ul. Kurlandzkiej 2020-11-21
Rataj Andrzej Interpelacja ws. kosztów wywozu odpadów z targowisk miejskich i stopnia segregacji odpadów na targowiskach miejskich 2020-11-19
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP dla os. Jagiellońskiego 2020-11-18
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. dodatkowego wyremontowania przęsła podczas prac od ul. Kassyusza do poradni przy ul. Galla Anonima 2D 2020-11-17 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 17-11-2020
Ignaszewski Bartłomiej#Chudy Wojciech Interpelacja ws. symboli religijnych na terenie Urzędu Miasta Poznań 2020-11-17
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. Toru Poznań 2020-11-14
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. uruchomienia dodatkowych punktów sprzedaży i odbioru identyfikatora mieszkańca na Wildzie i Łazarzu oraz umożliwienie składania wniosków w formie elektronicznej 2020-11-13
Rataj Andrzej Interpelacja ws. możliwości utworzenia kolejnych stacji lub stref Poznańskiego Roweru Miejskiego na Osiedlu Szczepankowo - Spławie - Krzesinki 2020-11-11
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. działań rewitalizacyjnych w granicach obszaru tzw. murów miejskich w Poznaniu 2020-11-08
Polcyn Przemysław interpelacja w sprawie weryfikacji grodzeń nieruchomości 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Dziwnowskiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. organizacji ruchu na pętli autobusowej w Krzyżownikach - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. usunięcia pozostałości po planowanej budowie węzła Wola - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Świeckiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Pasłęckiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Orneckiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Gorzyńskiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego ulicy Nad Jeziorem - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. regulacji stanu prawnego drogi publicznej oznaczonej 1KD-Dxr w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. realizacji i wykonania zadania "Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ulicy Łagowskiej do ulicy Kościerzyńskiej" 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. wykonywania prac w ramach zadania "Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych" - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. sprzedaży działki 27/139 znajdującej pomiędzy ulicami Meliorantów i Pniewska 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK-92 z linią kolejową nr 351 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. stałej organizacji ruchu na ulicy Orłowskiej 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. oznakowania znakiem "B-33" wraz z tabliczką uzupełniającą typu "T" ulicy Olsztyńskiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. oznakowania znakiem "B5" ulicy Lęborskiej na odcinku od ulicy Maszewskiej do ulicy Santockiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. organizacji ruchu na ulicy Łagowskiej na odcinku od Kościerzyńskiej do cieku Krzyżanka - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja ws. trwałości wykonania oznakowania poziomego na wiadukcie nad ulicą Dąbrowskiego, w ciągu ulicy Santockiej - kontynuacja 2020-11-07
Polcyn Przemysław Interpelacja w sprawie warunku dołączania pozytywnej opinii jednostek pomocniczych do wniosków oferentów 2020-11-07
Owsianna Halina Interpelacja ws. nauki zdalnej 2020-11-06
Bonk-Hammermeister Dorota Interpelacja ws. ograniczenia dostępności wind osobowych na przystankach MPK w związku z epidemią 2020-11-06
Danelska Monika Interpelacja ws. możliwości wsparcia protestujących mieszkańców miasta w zakresie pomocy prawnej 2020-11-05
Jemielity Ewa Interpelacja ws. segregacji śmieci 2020-11-03 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 03-11-2020
Jemielity Ewa Interpelacja ws. koperty parkingowej 2020-11-03 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 03-11-2020
Jemielity Ewa Interpelacja ws. zagrożenia pożarowego na Stadionie Szyca w Poznaniu 2020-11-03 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 03-11-2020
Matuszak Paweł Interpelacja ws. Programu budowy i przebudowy chodników 2020-11-03 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 03-11-2020
Sowa Paweł Interpelacja ws. problemu zalegania śmieci na ulicach 2020-11-02
Rataj Andrzej Interpelacja ws. sytuacji drzew w Poznaniu w zakresie ich zagrożenia jemiołą 2020-10-31
Sowa Paweł Interpelacja ws. wytyczenia przejścia po zachodniej stronie Mostu Dworcowego 2020-10-29
Lewandowska Agnieszka Interpelacja ws. zagrożenia pożarowego w rejonie Stadionu Szyca 2020-10-27
Danelska Monika Interpelacja ws. zagrożenia pożarowego i bezdomności na terenie stadionu im. Edmunda Szyca 2020-10-27
Dudziak Lidia#Kapustka Łukasz#Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. zagrożenia pożarowego w sąsiedztwie Stadionu Szyca w Poznaniu 2020-10-27
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. uszkodzeń korzeni drzew przy Rondzie Rataje 2020-10-26