Interpelacje

Interpelacja
Wnioskodawca Temat Data Sesja
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. terapii dzieci w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie Poznania 2024-02-28
Owsianna Halina Interpelacja ws. zajęcia się przez Straż Miejską zaparkowanym samochodem przy ul. Za Cytadelą 2024-02-26
Sowa Paweł Interpelacja ws. stanu dróg lokalnych na Strzeszynie oraz budowy ulicy Literackiej 2024-02-26
Sternalski Marek Interpelacja ws. utworzenia parkingów P&R na Franowie i obrzeżach Rataj 2024-02-26
Owsianna Halina Interpelacja ws. ul. Dożynkowej 2024-02-26
Rataj Andrzej Interpelacja ws. przedsięwzięć zamierzonych do sfinansowania w Poznaniu dzięki uruchomieniu wsparcia finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz funduszy polityki spójności 2024-02-24
Owsianna Halina Interpelacja ws. realizacji ogrodu miododajnego na poznańskiej Cytadeli 2024-02-22
Owsianna Halina Interpelacja ws. realizacji wygranego zadania PBO, na przykładzie projektu pn. Rewaloryzacja Ogrodów Tematycznych (bylinowy, daliowy, kwiatów letnich) w parku Cytadela - PBO z 2020 r. 2024-02-22
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. braku informacji o dostępności tramwajów z rampami w rozkładach jazdy w Poznaniu 2024-02-21
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. danych dot. dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności w Poznaniu 2024-02-20
Sowa Paweł Interpelacja ws. stanu taboru tramwajowego 2024-02-19
Jemielity Ewa Interpelacja ws. ceny ławki 2024-02-18
Rataj Andrzej Interpelacja ws. tymczasowych obiektów budowlanych klubu rozrywkowego na nieruchomości na terenie zalewowym na lewym brzegu rzeki Warty, na południe od Mostu Królowej Jadwigi 2024-02-17
Sowa Paweł Interpelacja ws. priorytetu dla tramwajów 2024-02-13
Rosenkiewicz Krzysztof Interpelacja ws. wydatków na wsparcie przedsiębiorców z okolic Starego Rynku 2024-02-12
Rataj Andrzej Interpelacja ws. kłódek zakochanych (kłódek miłości) na moście Biskupa Jordana 2024-02-10
Dudziak Lidia Interpelacja ws. stanu Rynku Łazarskiego 2024-02-09
Mikuła Łukasz Interpelacja ws. częstotliwości opróżniania ulicznych koszy na śmieci i oczyszczania terenów publicznych na obszarze Starego Miasta i Jeżyc 2024-02-09
Sternalski Marek Interpelacja ws. stworzenia wybiegu dla psów w okolicach os. Warszawskiego 2024-02-09
Dudziak Lidia Interpelacja ws. masztów telefonii komórkowej 5G 2024-02-07
Jemielity Ewa Interpelacja ws. dróg gruntowych i utwardzonych 2024-02-06 Sesja zwyczajna nr XCVII w dniu 06-02-2024
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. braków w publicznym rejestrze umów zawieranych przez miasto oraz miejskie jednostki organizacyjne 2024-02-06 Sesja zwyczajna nr XCVII w dniu 06-02-2024
Rataj Andrzej Interpelacja ws. budowy i naprawy dróg na Osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesinki 2024-02-03
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. usunięcia gwiazd z podłoża fontanny Prozerpiny na Starym Rynku w Poznaniu 2024-02-01
Rozmiarek Mateusz Interpelacja ws. wykazu ogłoszeń prasowych oraz reklam wykupionych przez Urząd Miasta Poznania w 2023 roku 2024-01-29
Rataj Andrzej Interpelacja ws. sytuacji i przyszłości zabytkowych zabudowań szpitala miejskiego przy ulicy Szkolnej 2024-01-27
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. możliwości rozbudowy placu rekreacyjnego przy ul. Gostyńskiej 2024-01-25
Rataj Andrzej Interpelacja ws. planowanej trasy tramwajowej przez Osiedle Główna (z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód) 2024-01-21
Wilczewska Anna Interpelacja ws. placu zabaw przy ul. Włodkowica i ul. Grunwaldzkiej 2024-01-19
Grześ Michał Interpelacja ws. wysokościowej zabudowy lasu przy cmentarzu na Miłostowie 2024-01-18
Matuszak Paweł Interpelacja ws. inwestycji przy ul. Wojciechowskiego i Włościańskiej 2024-01-16 Sesja zwyczajna nr XCVI w dniu 16-01-2024
Sowa Paweł Interpelacja ws. układu linii autobusowych na północy Poznania 2024-01-15
Rataj Andrzej Interpelacja ws. partnerów Programu OK Poznań 2024-01-14
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. możliwości zakupu oczyszczaczy powietrza do miejskich żłobków i przedszkoli 2024-01-13
Kapustka Łukasz Interpelacja ws. konieczności remontu zjazdu z ul. Bolesława Krzywoustego w ul. Chartowo 2024-01-13
Dudziak Lidia Interpelacja ws. mieszkańców ul. Wolnica 2024-01-12
Lisiecka-Pawełczak Maria Interpelacja ws. ulicy Bożywoja 2024-01-10
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wyników poznańskich techników w ogólnopolskich rankingach 2024-01-07
Strzelecka Klaudia Interpelacja ws. zasad i zagrożeń korzystania ze smartfonów w szkołach 2024-01-05
Rataj Andrzej Interpelacja ws. projektowanej obsługi komunikacyjnej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę, łączącej Stare Miasto, Ostrów Tumski i Nowe Miasto 2023-12-31
Sowa Paweł Interpelacja ws. nieterminowego wywozu odpadów 2023-12-29
Sowa Paweł Interpelacja ws. fotopułapek na terenach zielonych 2023-12-29
Rataj Andrzej Interpelacja ws. cieków naturalnych przepływających przez Poznań (oprócz rzeki Warty i rzeki Cybiny) 2023-12-28
Danelska Monika Interpelacja ws. połączeń linii komunikacyjnych Szczepankowo-Poznań 2023-12-27
Rataj Andrzej Interpelacja ws. kosztu i jakości wykonania oznakowania poziomego ulic Poznania w rejonie Wilda 2023-12-23
Rataj Andrzej Interpelacja ws. użytkowników Programu OK Poznań 2023-12-16
Woźniak Małgorzata Interpelacja ws. stanu dróg na ul. Malewskiej, Poetyckiej, Gojawiczyńskiej - Os. Strzeszyn 2023-12-15
Rataj Andrzej Interpelacja ws. wyników poznańskich liceów w ogólnopolskich rankingach 2023-12-09
Sowa Paweł Interpelacja ws. stanu ulic Karpiej i "Mleczarskiej" w Naramowicach 2023-12-08
Sternalski Marek Interpelacja ws. zmiany nazewnictwa przystanków Piaśnicka-Rynek i Piaśnicka-Kurlandzka 2023-12-07