Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. braku odpowiedzi na interpelację przekazaną do Prezydenta 5 lutego 2021 roku

Symbol

RM-VI.0003.92.2021

Data zgłoszenia

2021-04-07

Wnioskodawca

Grześ Michał

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-18 16:07:36.0