Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. działań mających na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców i polepszenie frekwencji w wyborach do rad osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania - w 2024 roku

Symbol

RM-VI.0003.54.2024

Data zgłoszenia

2024-02-29

Wnioskodawca

Rataj Andrzej

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-05-20 08:09:37.0