Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. kosztu i jakości wykonania oznakowania poziomego ulic Poznania w rejonie Stare Miasto

Symbol

RM-VI.0003.243.2023

Data zgłoszenia

2023-11-26

Wnioskodawca

Rataj Andrzej

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-02-29 16:08:43.0