Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. potrzeby rewaloryzacji i udostępnienia artystom skwerku u zbiegu ulicy Janiny Lewandowskiej i ulicy Wrocławskiej

Symbol

RM-VI.0003.83.2021

Data zgłoszenia

2021-03-27

Wnioskodawca

Rataj Andrzej

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-18 16:07:36.0