Interpelacja

W sprawie

Interpelacja ws. realizacji wygranego zadania PBO, na przykładzie projektu pn. Rewaloryzacja Ogrodów Tematycznych (bylinowy, daliowy, kwiatów letnich) w parku Cytadela - PBO z 2020 r.

Symbol

RM-VI.0003.42.2024

Data zgłoszenia

2024-02-22

Wnioskodawca

Owsianna Halina

Kadencja

VIII Kadencja Rady Miasta

Załączniki - interpelacja

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-05-20 08:09:37.0