OSIEDLE OGRODY

Strona osiedla w Portalu Osiedli Poznania

Zobacz

Kadencja Rady Osiedla

22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Janusz Cybichowski, Eugeniusz Kempa, Blanka Kostrzewska, Iwona Kostrzewska, Justyna Maciejewska-Dębska, Zbigniew Majchrzak, Teresa Piasna, Marek Rajch, Tomasz Robaczyk, Michał Schlegel, Jan Schneider, Łukasz Sobolewski, Anna Wilczewska, Jerzy Wnuk, Danuta Zaborowicz

Skład Zarządu Osiedla

Eugeniusz Kempa, Anna Wilczewska, Tomasz Robaczyk, Blanka Kostrzewska, Danuta Zaborowicz, Janusz Cybichowski

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Jerzy Wnuk

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Eugeniusz Kempa

Adresy:

Siedziba: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Szamotulska 67 A, 60-655 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Ogrody
Email: Osiedle_Ogrody@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kamil Matyja
Data i godzina publikacji: 2019-03-15 07:50