OSIEDLE STARE MIASTO

Strona osiedla w Portalu Osiedli Poznania

Zobacz

Kadencja Rady Osiedla

22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Zbigniew Burkietowicz, Natalia Chojara, Sławomir Cichocki, Tomasz Dworek, Anna B. Gregorczyk, Mirosława Halilovic, Michał Kondella, Lidia Koralewska, Marcin Liminowicz, Wojciech Łyszczak, Jacek Maleszka, Małgorzata Osińska, Marcin Pilarczyk, Kornelia Piotrowska, Jolanta Przybylska, Andrzej Rataj, Łukasz Runke, Maria Sokolnicka-Guzek, Krzysztof Sroczyński, Alicja Wilak, Anna Woińska

Skład Zarządu Osiedla

Zbigniew Burkietowicz, Natalia Chojara, Tomasz Dworek, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka-Guzek

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Andrzej Rataj

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Zbigniew Burkietowicz

Adresy:

Siedziba: Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, ul. Młyńska 11
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Stare Miasto
Email: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: 16.01, 6.02, 6.03, 20.03, 17.04, 15.05, 5.06, 19.06, 4.09, 18.09, 2.10, 16.10, 20.11, 4.12, 18.12 w godzinach 17:00-18:30 w siedzibie

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: -
Data wytworzenia informacji: 2022-04-04 00:00
Opis zmian: - (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kamil Matyja
Data i godzina publikacji: 2022-04-04 10:48