OSIEDLE ŻEGRZE

Strona osiedla w Portalu Osiedli Poznania

Zobacz

Kadencja Rady Osiedla

22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Maria Chomicz, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Iwona Dolata, Małgorzata Dolata, Ewa Dziamska, Łukasz Kapustka, Izabela Konieczna, Dominik Łagowski, Małgorzata Łozyniak, Piotr Łozyniak, Teresa Mnich, Szymon Ossowski, Lesław Rachwał, Łukasz Włodarczak, Piotr Zbyszewski

Skład Zarządu Osiedla

Katarzyna Cieślewicz-Galas, Maria Chomicz, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Szymon Ossowski

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Łukasz Kapustka

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Żegrze
Email: Osiedle_Zegrze@um.poznan.pl

Dyżur

I poniedziałek m-ca, godz. 17.00 - 18.00

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kamil Matyja
Data i godzina publikacji: 2019-02-21 07:48