OSIEDLE JUNIKOWO

Strona osiedla w Portalu Osiedli Poznania

Zobacz

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Skład Rady Osiedla

Dolata Ryszard, Dudek Grzegorz, Gorzyńska Anna, Jenek Hanna, Kałążny Marek, Nowak Maciej, Molewski Marek (Wiceprzewodniczący Rady Osiedla), Musiał Zenon, Rodziejczak Wojciech (Wiceprzewodniczący Rady Osiedla), Rosada Paweł, Schneider Radosław, Smolarkiewicz Konrad, Smólski Janusz, Sosińska Dorota, Tritt Szymon.

Skład Zarządu Osiedla

Rosada Paweł, Smólski Janusz (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla), Schneider Radosław, Jenek Hanna.

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Marek Kałążny

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Paweł Rosada

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Junikowo
Email: Osiedle_Junikowo@um.poznan.pl

Dyżur

godzinę przed każdą zwołaną sesją

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Regulamin Rady Osiedla

Regulamin Rady Osiedla Junikowo: (96.5kB) pobierz

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Junikowo
Data wytworzenia informacji: 2022-07-25 00:00
Opis zmian: sesja RO Junikowo (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Stanisław Winiszewski
Data i godzina publikacji: 2022-08-05 14:38